Để điện ảnh “mở” chỗ cần mở và “thít” chỗ cần thít

Cảnh phim “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn - một phim Việt doanh thu cao. Ảnh do đoàn phim cung cấp.
Cảnh phim “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn - một phim Việt doanh thu cao. Ảnh do đoàn phim cung cấp.
Cảnh phim “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn - một phim Việt doanh thu cao. Ảnh do đoàn phim cung cấp.
Lên top