Đề cử “Vịnh Hạ Long- Cát Bà” thành di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top