Đâu là điểm yếu của 3 nhóm nhạc Blackpink, TWICE và Red Velvet?

Blackpink, TWICE, Red Velvet đều có những điểm yếu  riêng. Ảnh: Cắt clip
Blackpink, TWICE, Red Velvet đều có những điểm yếu riêng. Ảnh: Cắt clip
Blackpink, TWICE, Red Velvet đều có những điểm yếu riêng. Ảnh: Cắt clip
Lên top