Đấu giá tác phẩm “Châu chấu” của hoạ sĩ Tạ Huy Long

Lên top