Đạo diễn Yunbin: "Sẽ loại luôn Tú Tri hoặc diễn viên nào nhập vai tệ"

Nam đạo diễn chia sẻ quan điểm làm nghề dứt khoát. Ảnh: NSCC
Nam đạo diễn chia sẻ quan điểm làm nghề dứt khoát. Ảnh: NSCC
Nam đạo diễn chia sẻ quan điểm làm nghề dứt khoát. Ảnh: NSCC
Lên top