Đạo diễn Việt Tú: “Khán giả chỉ thiệt thòi khi bị áp đặt”