Đạo diễn phim "bom tấn" Kong: Skull Island chinh phục “bức tường Việt Nam” tại Sơn Đoòng