Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: “Hãy lan tỏa những năng lượng tích cực...”