Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Tôi không thích danh xưng thành tích"

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NSCC
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NSCC
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NSCC
Lên top