Đạo diễn Lê Quốc Vinh: "Huế sẽ là thành phố biểu tượng của sáng tạo văn hoá"

Đạo diễn Lê Quốc Vinh. Ảnh: NVCC
Đạo diễn Lê Quốc Vinh. Ảnh: NVCC
Đạo diễn Lê Quốc Vinh. Ảnh: NVCC
Lên top