Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạo diễn Lê Lâm: Vinh danh Đặng Nhật Minh, tiếng nói của tự do sáng tạo