Đạo diễn Đức Thịnh: “Đàn ông không rộng lượng thì không làm được chuyện lớn!”

Ảnh: HTV7.
Ảnh: HTV7.