Đạo diễn Đỗ Đức Thành và tâm sự về lễ tang không vòng hoa của con gái

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái. Ảnh: FB
Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái. Ảnh: FB
Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái. Ảnh: FB
Lên top