Đánh thức tiềm năng “Du lịch giáo dục” của Huế

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế trao bằng học sinh danh dự toàn tỉnh lần thứ Nhất trước hiên tòa Di Luân đường, trong khuôn viên Quốc Tử Giám ngày 6.12.2020. Ảnh: PTH
Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế trao bằng học sinh danh dự toàn tỉnh lần thứ Nhất trước hiên tòa Di Luân đường, trong khuôn viên Quốc Tử Giám ngày 6.12.2020. Ảnh: PTH
Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế trao bằng học sinh danh dự toàn tỉnh lần thứ Nhất trước hiên tòa Di Luân đường, trong khuôn viên Quốc Tử Giám ngày 6.12.2020. Ảnh: PTH
Lên top