Đăng quang hoa hậu, Phi Thanh Vân có thể bị xử phạt vì thi chui

Lên top