“Dáng đứng đảo xa”- thêm một ca khúc hay về chủ quyền biển đảo

Hình ảnh trong MV Dáng đứng đảo xa
Hình ảnh trong MV Dáng đứng đảo xa
Hình ảnh trong MV Dáng đứng đảo xa
Lên top