Dàn sao hài của Chương trình Táo Quân được xét Nghệ sĩ nhân dân

Các ngôi sao của Táo quân như Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Khánh đều được đề nghị xét tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này. Trước đó, Công lý đã được phong tặng. Ảnh VTV
Các ngôi sao của Táo quân như Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Khánh đều được đề nghị xét tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này. Trước đó, Công lý đã được phong tặng. Ảnh VTV
Các ngôi sao của Táo quân như Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Khánh đều được đề nghị xét tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này. Trước đó, Công lý đã được phong tặng. Ảnh VTV
Lên top