Dàn sao "Giã từ dĩ vãng" sau 23 năm: Người mất, người cô đơn ở tuổi U80

Dàn sao "Giã từ dĩ vãng" sau 23 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao "Giã từ dĩ vãng" sau 23 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao "Giã từ dĩ vãng" sau 23 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Lên top