Dàn diễn viên Tình yêu và tham vọng: Chấn thương, khó thở vì cảnh khó

Những cảnh quay khó của dàn diễn viên Tình yêu và tham vọng. Ảnh: Cắt từ clip
Những cảnh quay khó của dàn diễn viên Tình yêu và tham vọng. Ảnh: Cắt từ clip
Những cảnh quay khó của dàn diễn viên Tình yêu và tham vọng. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top