Dàn diễn viên phim "Hoa cỏ may" và Hồ Ngọc Hà sau 20 năm bây giờ ra sao?

Sau 20 năm mỗi người đều có sự nghiệp và ngã rẽ riêng. Ảnh: Cắt từ clip
Sau 20 năm mỗi người đều có sự nghiệp và ngã rẽ riêng. Ảnh: Cắt từ clip
Sau 20 năm mỗi người đều có sự nghiệp và ngã rẽ riêng. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top