Dàn diễn viên Cổng mặt trời ngày ấy bây giờ: Người hạnh phúc, người ly hôn

Dàn sao Cổng mặt trời có nhiều ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC.
Dàn sao Cổng mặt trời có nhiều ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC.
Dàn sao Cổng mặt trời có nhiều ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ phim, NSCC.
Lên top