Đàm Vĩnh Hưng: Tôi khác người, rất hợp với số 13

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm của mình trong tình yêu lẫn âm nhạc. Ảnh: NSCC
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm của mình trong tình yêu lẫn âm nhạc. Ảnh: NSCC
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm của mình trong tình yêu lẫn âm nhạc. Ảnh: NSCC
Lên top