Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ một nửa còn lại trong Show Biển tình