Đại hội "Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021" hứa hẹn bùng nổ

Đại nhạc hội “Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021” sẽ được tổ chức từ 19 giờ ngày 31.12 kéo dài qua thời khắc thiêng liêng đón mừng năm mới. Ảnh: BTC
Đại nhạc hội “Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021” sẽ được tổ chức từ 19 giờ ngày 31.12 kéo dài qua thời khắc thiêng liêng đón mừng năm mới. Ảnh: BTC
Đại nhạc hội “Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021” sẽ được tổ chức từ 19 giờ ngày 31.12 kéo dài qua thời khắc thiêng liêng đón mừng năm mới. Ảnh: BTC
Lên top