“Đại dịch khiến mình yêu thương nhiều hơn, sống mãnh liệt hơn…”

Giang trong vai Romeo (trái - vở Romeo & Juliette) và ngoài đời. Ảnh: NVCC
Giang trong vai Romeo (trái - vở Romeo & Juliette) và ngoài đời. Ảnh: NVCC
Giang trong vai Romeo (trái - vở Romeo & Juliette) và ngoài đời. Ảnh: NVCC
Lên top