“Đại dịch bay màu” và văn hoá dùng mạng xã hội

Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khoá do chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.
Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khoá do chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.
Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khoá do chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.
Lên top