Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách. Ảnh: Ngân Hà
Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách. Ảnh: Ngân Hà
Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách. Ảnh: Ngân Hà
Lên top