Đà Nẵng: Thưởng nhóm công nhân phát hiện khẩu súng thần công

Ông Huỳnh Văn Hùng (thứ 3, từ phải sang) - Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng trao thưởng cho nhóm công nhân. ảnh: Hội An.
Ông Huỳnh Văn Hùng (thứ 3, từ phải sang) - Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng trao thưởng cho nhóm công nhân. ảnh: Hội An.
Ông Huỳnh Văn Hùng (thứ 3, từ phải sang) - Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng trao thưởng cho nhóm công nhân. ảnh: Hội An.
Lên top