Đà Nẵng sẽ thực hiện triển lãm du lịch trực tuyến

Nhiều giải pháp công nghệ được chia sẻ tại hội thảo kích cầu du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều giải pháp công nghệ được chia sẻ tại hội thảo kích cầu du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều giải pháp công nghệ được chia sẻ tại hội thảo kích cầu du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top