Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Khẩu súng thần công được phát hiện ở Đà Nẵng.
Khẩu súng thần công được phát hiện ở Đà Nẵng.
Khẩu súng thần công được phát hiện ở Đà Nẵng.
Lên top