Đà Nẵng: Dịch vụ lưu trú ước đạt 250 tỉ đồng

Khách du lịch Đà Nẵng tăng nhẹ trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: Bảo tàng
Khách du lịch Đà Nẵng tăng nhẹ trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: Bảo tàng
Khách du lịch Đà Nẵng tăng nhẹ trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: Bảo tàng
Lên top