Đa dạng và thú vị “Ngày Ngôn ngữ Châu Âu” lần thứ 8 tại Hà Nội

Tham dự "Ngày Ngôn ngữ Châu Âu" lần thứ 8 tại Hà Nội là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về sự đa dạng của ngôn ngữ các quốc gia thành viên Châu Âu. Ảnh: L.Q.V
Tham dự "Ngày Ngôn ngữ Châu Âu" lần thứ 8 tại Hà Nội là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về sự đa dạng của ngôn ngữ các quốc gia thành viên Châu Âu. Ảnh: L.Q.V
Tham dự "Ngày Ngôn ngữ Châu Âu" lần thứ 8 tại Hà Nội là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về sự đa dạng của ngôn ngữ các quốc gia thành viên Châu Âu. Ảnh: L.Q.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top