“Cứu” vịnh Hạ Long: Từ 1.8, thí điểm chấm dứt dùng chai nhựa

Đoàn thuyền vớt rác trên vịnh Hạ Long cập bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn thuyền vớt rác trên vịnh Hạ Long cập bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn thuyền vớt rác trên vịnh Hạ Long cập bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top