Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cướp trái ở làng Tuân Lục