Cường Seven bảo vệ tình cũ Chi Pu khi bị chê hát yếu