Cuốn sách thú vị từ những "chất liệu" khô cứng

Hành trình tri thức thời kinh tế số của TS. Bùi Quang Tuyến. Ảnh: Quỳnh Chi.
Hành trình tri thức thời kinh tế số của TS. Bùi Quang Tuyến. Ảnh: Quỳnh Chi.
Hành trình tri thức thời kinh tế số của TS. Bùi Quang Tuyến. Ảnh: Quỳnh Chi.
Lên top