Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”: Tô đẹp hình ảnh người thầy giáo làng

Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”. Ảnh: Mai Hương
Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”. Ảnh: Mai Hương
Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”. Ảnh: Mai Hương
Lên top