Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL 2019: Tác phẩm đoạt giải mắc hàng loạt sai sót

Bìa quyển sách Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long do Nhà Xuất bản 
Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: LỤC TÙNG
Bìa quyển sách Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: LỤC TÙNG
Bìa quyển sách Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top