Cuộc thi “Người mẫu Nữ hoàng trang sức” 2017

Nữ hoàng Trang sức 2015 - Đặng Phạm Phương Chi.
Nữ hoàng Trang sức 2015 - Đặng Phạm Phương Chi.
Nữ hoàng Trang sức 2015 - Đặng Phạm Phương Chi.
Lên top