Cuộc đối thoại của 4 Tổng biên tập đã “rửa tay gác kiếm”

4 tác giả từ trái sang phải là Vũ Huyến, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Phong Doanh và Nguyễn Như Phong. Ảnh: VV
4 tác giả từ trái sang phải là Vũ Huyến, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Phong Doanh và Nguyễn Như Phong. Ảnh: VV
4 tác giả từ trái sang phải là Vũ Huyến, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Phong Doanh và Nguyễn Như Phong. Ảnh: VV
Lên top