Cuộc đời Hà My, Ngân Quỳnh và Mạnh Thường thay đổi sau Tình bolero hoan ca

Ngân Quỳnh đổi đời từ cuộc thi. Ảnh:K.V
Ngân Quỳnh đổi đời từ cuộc thi. Ảnh:K.V
Ngân Quỳnh đổi đời từ cuộc thi. Ảnh:K.V
Lên top