Cúng rừng để “thần rừng” bảo vệ dân làng người Jrai

Già làng làm lễ cúng rừng trước sự chứng kiến của dân làng và chính quyền địa phương huyện Ia Grai. Ảnh T.T
Già làng làm lễ cúng rừng trước sự chứng kiến của dân làng và chính quyền địa phương huyện Ia Grai. Ảnh T.T
Già làng làm lễ cúng rừng trước sự chứng kiến của dân làng và chính quyền địa phương huyện Ia Grai. Ảnh T.T
Lên top