Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu

Các họa sỹ tham gia vẽ chung một bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương. Ảnh: NT
Các họa sỹ tham gia vẽ chung một bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương. Ảnh: NT
Các họa sỹ tham gia vẽ chung một bức tranh khổ lớn (12m2), chất liệu Acrylic với chủ đề mang thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên Cúc Phương. Ảnh: NT
Lên top