Cục Di sản văn hóa trả lời về vụ xin lại đình Chợ Trổ

Đình Chợ Trổ ở Khu Lưu niệm Nguyễn Du mà xã Bùi La Nhân xin lại. Ảnh: TT
Đình Chợ Trổ ở Khu Lưu niệm Nguyễn Du mà xã Bùi La Nhân xin lại. Ảnh: TT
Đình Chợ Trổ ở Khu Lưu niệm Nguyễn Du mà xã Bùi La Nhân xin lại. Ảnh: TT
Lên top