"Cột mốc số 0" nhắc nhớ lịch sử trên hiện tại

Bài dự thi của nhóm anh Phạm Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Bài dự thi của nhóm anh Phạm Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Bài dự thi của nhóm anh Phạm Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Lên top