Công trình trái phép Tràng An: Sai phạm liên tiếp sai phạm

Hoạt động đón khách tham quan hang Luồn từng được diễn ra tấp nập dù không được cấp phép. Ảnh: PV
Hoạt động đón khách tham quan hang Luồn từng được diễn ra tấp nập dù không được cấp phép. Ảnh: PV
Hoạt động đón khách tham quan hang Luồn từng được diễn ra tấp nập dù không được cấp phép. Ảnh: PV
Lên top