Công nghiệp văn hóa Thủ đô: Làm nên thương hiệu thành phố văn hoá

Lễ hội Âm nhạc Gió mùa do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức năm 2019 đã góp phần tạo nên một không gian văn hoá nổi bật cho Thủ đô (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19).
Lễ hội Âm nhạc Gió mùa do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức năm 2019 đã góp phần tạo nên một không gian văn hoá nổi bật cho Thủ đô (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19).
Lễ hội Âm nhạc Gió mùa do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức năm 2019 đã góp phần tạo nên một không gian văn hoá nổi bật cho Thủ đô (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19).
Lên top