Cổng làng và sự biến dịch văn hóa

Cổng Miễu làng Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Ảnh do nhân vật cung cấp
Cổng Miễu làng Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp
Cổng Miễu làng Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top