Công diễn vở kịch “Sài Gòn” tại TP.Hồ Chí Minh

Bối cảnh sân khấu của vở kịch "Sài Gòn".
Bối cảnh sân khấu của vở kịch "Sài Gòn".