Công diễn vở kịch “Sài Gòn” tại TP.Hồ Chí Minh

Bối cảnh sân khấu của vở kịch "Sài Gòn".
Bối cảnh sân khấu của vở kịch "Sài Gòn".
Bối cảnh sân khấu của vở kịch "Sài Gòn".
Lên top