Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công bố 30 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam